Om ervoor te zorgen dat alle oppassers, baasjes en honden met een gerust gevoel genieten, bieden we een toegewijde klantenservice, gratis publieke aansprakelijkheidsverzekering en eventuele veterinaire vergoeding voor alle via DogBuddy.com geboekte en betaalde boekingen. .

Eventuele Veterinaire Vergoeding:

Afhankelijk van de omstandigheden kan er een vergoeding worden aangeboden voor bepaalde veterinaire kosten die voor kunnen komen tijdens een DogBuddy-boeking. Dit bedrag kan per boeking maximaal € 2.000 zijn.

De vergoeding kan betrekking hebben op de volgende gevallen:

 • Noodbezoek(en) aan een dierenarts tijdens een DogBuddy-boeking;
 • Eén vervolgbezoek aan een dierenarts na de boeking (zolang dit binnen 7 dagen na het eerste bezoek tijdens de boeking gebeurt);
 • Kosten voor medicijnen en/of uitgevoerde operaties (wanneer dit tijdens het noodbezoek aan de dierenarts wordt voorgeschreven).

Er wordt geen vergoeding aangeboden in de volgende gevallen:

 • Een revalidatiebehandeling of andere behandeling na het noodgeval;
 • Behandeling(en) voor de eigen huisdier(en) van de oppas;
 • Reeds bestaande aandoeningen, aandoeningen die te maken hebben met zwangerschap, aandoeningen veroorzaakt door ouderdom, of enige andere ziektes waartegen het hondenbaasje de hond had moeten vaccineren of beschermen;
 • Een incident dat zich tijdens de Eerste Kennismaking voordoet;
 • Een of meerdere hond(en) die geen onderdeel zijn van een boeking via DogBuddy.

Houd er alsjeblieft rekening mee dat we eventuele vergoedingen geheel naar ons eigen goeddunken aanbieden.

Gratis Publieke Aansprakelijkheidsverzekering

Onze gratis Publieke Aansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen schadeclaims van derde partijen die tijdens een DogBuddy-boeking kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld wanneer de hond een voetganger heeft gebeten). De verzekering dekt tot een maximum van € 2.000.000.

Eigen risico: bij deze gratis Publieke Aansprakelijkheidsverzekering hoort een eigen risico van €60.

Het volgende WORDT NIET GEDEKT door deze gratis verzekering:

 • Schade aan eigendom van de oppas (of aan de oppas gerelateerde personen);
 • Claims die niet van toepassing zijn op een DogBuddy-boeking;
 • Claims die van toepassing zijn op een Eerste Kennismaking;
 • Claims die van toepassing zijn op een incident waarin de hond niet-aangelijnd in een openbare ruimte was, behalve zones waarin het specifiek is toegestaan om honden niet-aangelijnd uit te laten;
 • De medische kosten van de oppas of aan de oppas gerelateerde personen;
 • Claims die van toepassing zijn op een incident waarover de oppas geen controle heeft (bijvoorbeeld een natuurramp, terroristische aanslag, brand, explosie of ander ongeluk);
 • Claims die van toepassing zijn op een incident tijdens een boeking waarin de van toepassing zijnde regels niet werden nageleefd of waarin er niet over de vereiste licenties werd beschikt;
 • Indirecte-, incidentele-, speciale- of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, emotionele schade.

Belangrijk: DogBuddy moet binnen 24 uur nadat zich een incident voordoet worden geïnformeerd via email (hulp@dogbuddy.com).

Raadpleeg voor meer details de corresponderende alinea's in onze Servicevoorwaarden hier.